تکنسین داروخانه

مرکز ناباروری امید رویان اراک
 •  اشكال دارويي 
 • آشنايي با دسته درمان داروها 
 • فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 
 • داروهاي گياهي
 • تجهيزات پزشكي
 • مهارتهاي ارتباط و تعامل بين فردي
 • قوانين و حدود اختيارات
 • نسخه خواني
 • قيمت گذاري داروها
 • آشنایی با نرم افزار داروخانه
 • کارگاه عملی مهارت های تکنسین داروخانه در داروخانه مجازی

مدت دوره : ۹۰ ساعت

سرفصل دوره تکنسین داروخانه (تکمیلی)

 • آشنايي با دستگاههاي بدن انسان
 • آشنايي با بيماريهاي عمومي شايع
 • داروشناسي عمومي داروهاي ايراني و خارجي 
 • راهنمايي و ارجاع بيماران به پزشك 
 • آشنايي با علم بهداشت پوست و محصولات آرايشي و بهداشتي
 • آشنايي با ساخت فراورده هاي تركيبي و ماده شناسي
 • آشنايي با مكملهاي رژيم غذايي و محصولات موجود در بازار
 • آشنايي با تجهيزات و بيماريهاي ارتوپدي
 • آشنايي با اصول درمان با داروهاي گياهي

مدت دوره : ۷۵ساعت