» دوره های علوم پزشکی

مرکز ناباروری امید رویان اراک

تکنسین داروخانه

 اشكال دارويي  آشنايي با دسته درمان داروها  فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي  داروهاي گياهي تجهيزات پزشكي مهارتهاي ارتباط و تعامل بين فردي قوانين و حدود اختيارات نسخه خواني قيمت گذاري داروها آشنایی با نرم افزار داروخانه کارگاه عملی مهارت های تکنسین داروخانه در داروخانه مجازی مدت دوره : 90 ساعت سرفصل دوره تکنسین داروخانه (تکمیلی) آشنايي با دستگاههاي بدن انسان ...