تقاضای دعوت به همکاری

تکمیل فرم درخواست همکاری 

از کلیه کسانی که درخواست همکاری با مراکزآموزش های تخصصی جهاددانشگاهی اراک ، در فعالیت های مختلف از جمله کار آفرینی و اشتغال ، ، آموزشی، فرهنگی ،تولید محتوا ، تالیف و چاپ منابع آموزشی و  … دارند درخواست می شود نسبت به تکمیل فرم ذیل و پیوست کردن مستندات درخواستی اقدام نمایند.

فرم تقاضاي همكاري با مراکز آموزشی جهاددانشگاهی اراک

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, doc, docx.