پیشنهادات ، انتقادات و شکایات

از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.
شما می توانید پیشنهادات ، انتقادات و شکایات خود را از روش های ذیل با ما در میان بگذارید:

۱- ارسال ایمیل بهinfo@jdmarak.ir

۲-تکمیل و ارسال آنلاین فرم ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.
  • لطفا فایل / مستندات خود را در سایت Picofile.com آپلود نموده و لینک آن را در فیلد زیر قرار دهید