» لیست مراکز آموزشی جهاددانشگاهی استان مرکزی

مرکز آموزش تخصصی شهرستان ساوه

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شهرستان ساوه مرکز آموزش دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی ساوه  فعالیت خود را در سال 1385 به منظور تربیت و آموزش نیروی متخصص در بخشهای مختلف اقتصادی  از جمله صنعت ، معدن و خدمات اجتماعی آغاز نمود. با گذشت یک دهه ازشروع  فعالیت این مرکز، و با افتتاح خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری قرآنی ...

مرکز آموزش تخصصی شماره۳ (مهاجران)

گروه زبان های خارجی جهاددانشگاهی شهر مهاجران : گروه آموزش زبان خارجی جهاددانشگاهی اراک با همکاری کانون شهید سلیمانی شهر مهاجران ، با استفاده از کادر آموزشی مجرب و منابع آموزشی استاندارد و امکانات سمعی و بصری  به آموزش فراگیران در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته می پردازد. متقاضیان شرکت در کلاسهای زبان این مرکز پس از گذراندن امتحان تعیین سطح ...

مرکز آموزش های عمومی و تخصصی شماره ۲(اراک)

مراکز آموزش عمومی و تخصصی جهاددانشگاهی شهرستان اراک مراکز آموزش عمومی و تخصصی جهاددانشگاهی اراک در قالب گروه های آموزشی کارکنان دولت ، زبان های خارجی ،  فنی  و مهندسی ، گروه  علوم پزشکی و علوم کامپیوتر  فعالیت دارد. دپارتمان آموزش کارکنان دولت و سازمانی : گروه آموزشی کارکنان دولت با هدف توانمندسازی مدیران ، توسعه آگاهی های عمومی ، افزایش کاراریی و ...

مرکز آموزش های عمومی و تخصصی شماره یک (اراک)

مراکز آموزش عمومی و تخصصی جهاددانشگاهی شهرستان اراک مراکز آموزش عمومی و تخصصی جهاددانشگاهی اراک در قالب گروه های آموزشی کارکنان دولت ، زبان های خارجی ،  فنی  و مهندسی ، گروه  علوم پزشکی و علوم کامپیوتر  فعالیت دارد. دپارتمان آموزش کارکنان دولت و سازمانی : گروه آموزشی کارکنان دولت با هدف توانمندسازی مدیران ، توسعه آگاهی های عمومی ، افزایش کاراریی و ...