انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی و جهاد دانشگاهی استان مرکزی

امضاء تفاهم نامه آموزشی با شرکت آذرآب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، صالحی سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی واحد عنوان کرد : پیرو هماهنگی و پیگیری های صورت گرفته تفاهم نامه آموزشی ، پژوهشی فی مابین معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و جهاددانشگاهی استان مرکزی منعقد گردید.

براساس این گزارش سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان در ادامه افزود : این تفاهم نامه به منظور ایجاد زمینه های همکاری مشترک و با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی انسانی و افزایش بهره وری دهیاران و کارکنان دهیاری ها و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای استان مرکزی منعقد گردیده است.

صالحی در پایان گفت : توسعه و گسترش همکاری های مشترک آموزشی در راستای برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای دهیاران و کارکنان دهیاری های استان و همچنین انجام پژوهش های کاربردی – مطالعاتی مشترک در راستای ارتقاء توانمندی های جامعه هدف از موضوعات این تفاهم نامه مشترک می باشد