اجرای ” طرح مهارت آموزی سربازان ” توسط جهاددانشگاهی استان مرکزی

طرح سرباز مهارت

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی ، از تاریخ سه شنبه ۴ خرداد ۹۸ اجرای طرح مهارت آموزی سربازان در حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌های زندگی در پادگان مالک اشتر آغاز شد.

بر اساس این گزارش : معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان مجری برگزاری دوره های آموزشی ” طرح مهارت آموزی سربازان ” در استان مرکزی می باشد.

گفتنی است ، تعداد ۱۰۰۰ نفر از سربازان را به مدت ۸۰ ساعت در پادگان مالک اشتر ، در زمینه مهارتهای حوزه اشتغال و کارآفرینی و همچنین مهارت های زندگی آموزش خواهند دید .