معرفی

معاونت آموزشی

اگر بخواهیم عوامل تأثیرگذار در رشد ، توسعه و تعالی جوامع را برشماریم ، بی تردید یکی از موثرترین عوامل پیشرفت جوامع ، برخورداری از نیروی انسانی ماهر و مدیران کارآمد می باشد. در کشورهای متکی به اقتصاد دانش محور، میزان مهارت و دانش به روز افراد ، نقطه ی قوت کشورها و سازمانهای موفق محسوب می شود ، از این رو هزینه های صرف شده در امور آموزشی همواره به عنوان یک سرمایه گذاری مفید و مؤثر تلقی می گردد. علاوه بر آموزشهای عالی مقطع دار که از طریق دانشگاه ها و مراکز رسمی دولتی و یا غیر دولتی ارائه می گردد. آموزش های کوتاه مدت ، بدو خدمت و یا حین خدمت که منجر به کسب دانش ، مهارت و افزایش کارایی در افراد می شود ، نقش به سزائی در توسعه کمی و کیفی و موفقیت سازمانی و تشکیلاتی خواهد داشت . لذا شناسایی جوامع هدف ، تعریف دوره های آموزشی کاربردی و اشتغال محور ، تدوین برنامه ها و دوره های آموزشی مطلوب ، استفاده از اساتید متخصص و مجرب می تواند از نقطه نظر کارایی و اشتغال زایی ، دوره های کوتاه مدت را از بسیاری دوره های بلند مدت سودمندتر نماید.

در همین راستا جهاددانشگاهی استان مرکزی فعالیت های آموزشی خود را از سال ۱۳۶۱ آغاز و با بهره‌مندی از تجربیات ارزشمند، کادر آموزشی مجرب، اعضاء هیأت علمی و با بکارگیری فناوری روز ، در زمینه آموزش‌های کوتاه مدت فعالیتهای گسترده و چشمگیری داشته است.

این فعالیتها در قالب ۷ دپارتمان آموزشی تخصصی ذیل در سطح استان ارائه می شود :

  • دپارتمان آموزش کارکنان دولت و سازمانی
  • دپارتمان آموزش علوم پزشکی
  • دپارتمان آموزش فنی و مهندسی
  • دپارتمان آموزش علوم رایانه و حسابداری
  • دپارتمان آموزش زبان‌های خارجی
  • دپارتمان آموزش مجازی و الکترونیکی
  • دپارتمان آموزش کارآفرینی و کسب و کار

اهداف :

ارتقاء سطح دانش ، بینش و مهارت های تخصصی افراد جامعه به منظور افزایش کارایی آنان

ارتقاء سطح دانش ، بینش و افزایش بهره وری شاغلین دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه های مختلف و ایجاد مهارت های شغلی آنان

پرورش نیروی متخصص، خلاق ، کارآمد و توانمندسازی و توسعه دانش تخصصی مدیران،کارشناسان و کارکنان دستگاههای اجرایی

آدرس دفتر معاونت آموزشی:

اراک -خیابان شهید دکتر بهشتی -ساختمان جهاددانشگاهی – معاونت آموزشی شماره تماس ۰۸۶۳۲۲۴۴۳۳۷

تعداد مراکز:

مرکز شماره ۱: اراک خیابان شهید بهشتی، کوچه حاج آقا صابر شماره تماس:۰۸۶۳۲۲۴۱۴۳۵-۰۸۶۳۲۲۴۱۴۳۴

مرکز شماره ۲: اراک خیابان شهید رجایی( جنت) ، نبش کوچه فرجاد  شماره تماس:۰۸۶۳۲۲۳۱۲۳-۰۸۶۳۲۲۳۰۵۳۲

مرکز شماره ۲: ساوه بلوار آیت ا… طالقانی – روبروی پارک شهر شماره تماس: ۰۸۶۴۲۲۲۶۷۰۰-۰۸۶۴۲۲۱۵۳۰۰

مرکز شماره ۳: شهرستان محلات –

مرکز شماره ۴ : شهر مهاجران