کارگاه ۲ روزه تربیت مدرس مجموعه زبان انگلیسی Eight

کارگاه ۲ روزه تربیت مدرس مجموعه زبان انگلیسی Eight با حضور مدیران و مدرسان برتر زبان انگلیسی کلیه واحد های جهاد دانشگاهی سراسر کشور.

با توجه به تدریس سراسری مجموعه کتب Eight ازدی ماه سال جاری در تمام واحد‌های آموزشی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور، دوره تربیت مدرس(TTC) این مجموعه طی دو روز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

با نهایی شدن تألیف و طراحی مجموعه کتب Eight تدریس این کتب ازترم زمستان در واحد‌های جهاد دانشگاهی آغاز خواهد شد. این کتب به همت جهاد دانشگاهی قزوین و با حمایت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی به عنوان اولین مجموعه کتب ایرانی آموزش زبان انگلیسی براساس شاخصه های بین المللی تدوین شده است و پس از طی دوره آزمایشی به صورت فراگیر در همه واحد‌های آموزشی زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی سراسر کشور تدریس خواهدشد. این کتاب در هشت جلد با هشت ویژگی متفاوت، سازگاروبومی و دارای استانداردهای اتحادیه اروپا (CEFR) می باشد.