تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی استان مرکزی و شرکت آذر آب

امضاء تفاهم نامه آموزشی با شرکت آذرآب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، صالحی سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ضمن اعلام این خبر افزود : پیرو پیگیری های بعمل آمده از سوی این معاونت تفاهم نامه همکاری های آموزشی فی مابین جهاددانشگاهی استان مرکزی و شرکت صنایع آذرآب اراک منعقد گردید.

وی افزود: این تفاهم نامه به منظور اجرای کلیه دوره های مورد نظر طرفین منعقد گردید .

صالحی در پایان گفت: جهاد دانشگاهی استان مرکزی با توجه به سوابق و تجارب آموزشی این نهاد آماده عقد تفاهم نامه و ارائه خدمات آموزشی به کلیه دستگاه های اجرایی و صنایع استان می باشد.