انعقاد تفاهم نامه آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی با شورای رفاه صنعت آب و برق

امضاء تفاهم نامه آموزشی با شرکت آذرآب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، پیرو هماهنگی های صورت گرفته تفاهم نامه اموزشی فی مابین شورای رفاه صنعت آب و برق استان مرکزی و معاونت آموزشی جهاددانشگاهی منعقد گردید.

پیرو این گزارش صالحی سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی عنوان کرد : مطابق با مفاد این تفاهم نامه کلیه کارکنان و خانواده های شرکتهای عضو شورای رفاه صنعت آب و برق استان مرکزی می توانند در دوره های آموزشی مرتبط با مراکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی استان مرکزی شرکت نموده و از تخفیفات ویژه بهره مند شوند.

لازم به ذکر است ؛ شرکتهای عضو شورای رفاه صنعت آب و برق استان شامل شرکت برق منطقه ای باختر، شرکت توزیع نیروی برق استان، آب و فاضلاب شهری ،آب و فاضلاب روستایی ، نیروگاه شازند ، شرکت مدیریت تولید برق شازند و شرکتهای پیمانکاری وابسته به صنعت آب و برق می باشند